Info about Astra Media AS and their Google Business Page emails


Dutch businesses are currently receiving emails from Astra Media AS and a Google Business Page service, with guaranteed results.

I don’t intend to “out” any business, but i would like to point out a few concerns with the wording of the service so that business owners have a more balanced view of the proposition then the email implies.

 

The Astra Media Email

 

The Email:

Be there when customers are looking for you online.

Hard to play catch: good for dating bad for business. Use Google my business to reveal the correct information about your business to Search, Maps and Google+ So that the customers can get in touch with you.

I agree with that

 

We offer you a place on Google’s first page as part of the Google+ local business pack.

We put you and your business on page 1 of Google’s search engine “driving Amsterdam’ ‘for a minimum of 12 months.

You have implied that you somehow can guarantee a local pack listing for a year

 

This is the most popular search term in your sector and we link this search to 20 key words related to choice.

What we do for you?

To access Google+, you first must have an active Google my business profile. Google does your company make the complete profile free of charge this is no secret, but in the top 7 (AG) of the local business pages that appears to come on the first page, and to remain there is almost impossible. Especially in an area like competitive like yours. This is where we can help.

So you tell me its impossible, but intimate from your previous line, that only you can do this, not the owner themselves

 

We create a Google+ page for you, professionally designed page with all text, photos and video, all your wishes.

That’s great, you optimize the page

 

Your company will appear very visible on the map along with all the information that a customer needs, along with your full address, phone no. And opening hours.

But most importantly is that we optimize your profile so you will definitely in this list for 365 days.

Now you have gone back to implying you somehow can control the position of the business page.

 

Why choose Google My Business profile compared to other types of Marketing

Research shows that 93% of customers never look past the first page of search results,

As an example of the page that we will design for you, look at the Google+ page van”Autorijschool Premium ” which appear on the list of Driving Amsterdam you will see that they have been viewed 68 345 times over the last 11 months the local directory alone, this means that if 1% of people who have visited their customer page, then this amounts to 683 new customers and we speak only about 1%.

More than 2,300 people search every month for Driving Amsterdam, so a spot on the first page, what you and your company makes visible top the list of jewelers, generates secure new customers.

What does it cost?

Search engine optimization (SEO) companies will quote you anywhere from € 2,500 to € 10,000 for a service that offers no guarantees on exactly where you will appear.

We are not an SEO company and work exclusively within the framework Google+ so there is no any need for SEO, we can offer you a guaranteed placement on the first page at a reduced rate, and there is no automatic renewal afterwards. Your business can be listed for € 1,200, so if you’re looking at a week then you are at 23:08 eur for a guaranteed place on the first page of Google for a year!

This is where I take exception, you use the word guaranteed. You cannot guarantee this, there are too many algorithmic factors out of your control. You say there is no automatic renewal, but you have hinted to 12 months and 365 days in the above paragraphs.

 

About us

Visit our Google+ profile examples of our work and some of the customers we are currently working to see. Astra Media

Do not miss it!

Potential customers for your company search for your services at this time but because of your position in the zoekresultataen they find your competitors and not you!

Original Email in Dutch.”

Wees er als klanten op zoek zijn naar u Online.

Hard to catch spelen: goed voor dating slecht voor het bedrijfsleven. Gebruik Google mijn bedrijf om de juiste informatie over uw bedrijf zichtbaar te maken op Search, Maps en Google+ Zodat de klanten met u in contact kunnen komen.

Zoals ik reeds heb uitgelegd over de telefoon wij bieden u een plaats op Googles eerste pagina als onderdeel van de Google+ lokale bedrijvengids online.

Zoals u hierboven ziet plaatsen wij u en uw bedrijf op pagina 1 van Googles zoekmachine voor ”autorijschool Amsterdam” voor een minimum van 12 maanden.

Dit is de meest populaire zoekterm in uw sector en ook linken wij deze zoekopdracht met 20 gerelateerde key woorden naar keuze.

Wat doen wij voor u?

Om toegang te hebben tot Google+ moet je eerst een actief Google my buisiness profiel bezitten. Google laat uw bedrijf dit profiel volledig kosteloos maken dit is geen geheim, maar om in de top 7 (A-G) van de lokale bedrijvengids die verschijnt op de eerste pagina te komen en om daar dan te blijven is bijna onmogelijk. Zeker in een gebied als competetief als de uwe. Dit is waar we u kunnen helpen.

We creeren een Google+ profief voor u, de pagina wordt professioneel ontworpen met alle text,foto’s en videobeelden, alles naar uw wensen.

Uw bedrijf zal heel zichtbaar verschijnen op de kaart samen met alle informatie die een klant nodig heeft, samen met uw volledig adres, telefoon nr. en openingsuren.
Displaying image.png

Maar het allerbelangrijkse is dat wij uw profiel optimaliseren zodat u gegarandeerd op deze lijst verschijnt voor 365 dagen.

Waarom kiezen voor Google My Business profiel vergeleken met andere soorten van Marketing

Research toont ons dat 93% van alle klanten nooit voorbij de eerste pagina kijkt van de zoekresultaten,

Als een voorbeeld van de pagina die wij voor u zullen ontwerpen, kijk naar de Google+ pagina van”Autorijschool Premium” welke nu verschijnen op de lijst van Autorijschool Amsterdam dan zul je zien dat zij 68.345 keer bekeken zijn over de laatste 11 maanden van de lokale bedrijvengids alleen, dit betekent dat als 1% van de mensen die hun pagina hebben bezocht klant worden dan komt dit neer op 683 nieuwe klanten en dan spreken we alleen over 1%.

Meer dan 2300 mensen zoeken elke maand naar Autorijschool Amsterdam, dus een plek op de eerste pagina, wat u en uw bedrijf zichtbaar maakt bovenaan de lijst van juweliers, genereert vast nieuwe klanten.

Wat kost het?

Zoekmachine optimalisatie (SEO) bedrijven zullen u overal citeren vanaf € 2.500 tot € 10.000 voor een dienst die u biedt geen garanties op precies waar u zal verschijnen.

We zijn niet een SEO-bedrijf en door uitsluitend te werken binnen het kader Google+, zodat er geen enige noodzaak voor SEO, kunnen wij u een gegarandeerde plaatsing op de eerste pagina bieden tegen een gereduceerd tarief en er is geen automatische verlenging na afloop. Uw bedrijf kan worden vermeld voor € 1200, dus als je dat bekijkt per week dan zit u op 23.08 eur voor een gegarandeerde plaats op de eerste pagina van Google voor een jaar!

Google My Business

Google heeft een korte video gemaakt om een aantal van de kenmerken en voordelen op een Google+ profiel aan te geven.

Bekijken

Over ons

Bezoek onze eigen Google+ profiel om voorbeelden van ons werk en een deel van de klanten zijn we momenteel bezig met te zien. Astra Media

Mis het niet!

Potentiële klanten voor uw bedrijf zoeken naar uw diensten op dit moment maar als gevolg van uw positie in de zoekresultataen vinden ze uw concurrenten en niet u!

ab@astra-media.uk

Head office: Filipstad Brygge 1, 20250 Oslo | Mailing address: Pb 1433 Vika, 0115 Oslo | UK Head office: Litton House, Peterborough, PE3 7PR

 

The Nuts and Bolts

 

I have no experience with Astra Media AS, they may very well perform miracles and this service is worth paying for, however, by dropping 12 months and 365 days into the copy, you imply that you would need to renew to retain the business pages position.

Any business that guarantees positions within the search results and local pack, really does worry me. They may have tried and tested methods, but there is no way that they can guarantee this position and what is my guarantee? Full refund ?

The final irk for me was checking their own business page, they are not appearing in the local pack. Now this does bother me, especially if this is the service you are guaranteeing.

Their Astra Media AS Google business page does not appear in the local results, page 1, or local 7 pack for the two categories that they list for their business:

  • Reklamebyrå Oslo
  • Medieselskap Oslo

 

Astra Media Google Business Page

 

The choice is yours to make.

 

 

Leave a Reply